fbpx

אנו עורכים בכל שנה מדידה והערכה לתוכניות שלנו

מצורפים נתוני מדידה והערכה משנת הלימודים תשע"ט:

% 0
מבתי הספר העידו כי הליצנ/ית החינוכי/ת נתנ/ה לתלמידים תחושה שהמחשבות והדעות שלהם חשובות ובעלות ערך
% 0
מבתי הספר העידו כי תלמידים רצו להגיע לבית הספר ביום שבו הגיע/ה הליצנ/ית החינוכי/ת
% 0
מבתי הספר העידו כי פעילות הליצנ/ית החינוכי/ת בהפסקות תרמה להרחבת המעגלים החברתיים של התלמידים
% 0
מבתי הספר העידו כי עבודת הליצנ/ית החינוכי/ת צמצמה את תופעת השוטטות בבית הספר
% 0
מבתי הספר העידו כי עבודת הליצנ/ית החינוכי/ת תרמה לתחושה חיוביות ולתחושת שביעות הרצון של כלל באי בית הספר
% 0
מבתי הספר העידו כי עבודת הליצנ/ית החינוכי/ת תרמה לתחושה החיובית האישית שלהם בבית הספר
% 0
מבתי הספר העידו כי עבודת הליצנ/ית החינוכי/ת שיפרה את התקשורת בין מורים לתלמידים
% 0
מבתי הספר העידו כי עבודת הליצנ/ית החינוכי/ת שיפרה את היחסים החברתיים בין התלמידים לבין עצמם
% 0
מבתי הספר העיד כי עבודת הליצנ/ית החינוכי/ת סייעה בנראות התלמידים "השקופים"
% 0
מבתי הספר העידו כי עבודת הליצנ/ית החינוכי/ת סייעה בהורדת מתח לפני מבחן

מחקרים על ליצנות חינוכית

דיווח יומי מהליצן החינוכי שלכם:

חשוב לנו לתת לכם מוצר פדגוגי, מקצועי, שנותן מענה לבית הספר במספר רבדים.

חשוב לנו לפתח את השפה המשותפת אתכם, כך שביחד נוכל לאפשר למידה משמעותית ומהנה, ולהרחיב את תפקידו המגדל והמכיל של בית הספר, לתלמידים, למורים, להורים ולקהילה, ולא פחות מכך, חשוב לנו לחסוך לכם זמן!

לכן יצרנו תבנית עבודה שבה משתף הליצן החינוכי, במסמך פנימי (דו"ח) בתום כל יום פעילות את כל המפגשים והמקרים שבהם טיפל הליצן החינוכי באותו היום. הדוחות משמשים לטיפול ומעקב לתלמידים מסוימים, לבניית שפה משותפת בינינו לביניכם, ללמידה ולשילוב בין דיספלינות שונות בבית הספר ולמחקר.

באמצעות שיתוף הפעולה בין המרכז לבתי הספר הפועלים עמנו, יתפרסם בשנה הקרובה מאמר אקדמי ראשון בעולם, בתחום הליצנות החינוכית.

דילוג לתוכן