fbpx

ליצנות חינוכית

ליצן חינוכי בבית הספר יוצר מציאות חלופית מיטיבה ומעצימה לילד

ליצן חינוכי בבית הספר- מבנה תכנית הליצן החינוכי בבית הספר כוללת:

בתוך המפגשים וההתערבויות שמייצר הליצן החינוכי בבית הספר מתקיימת למידה דינמית ומשמעותית ברובד האישי, החברתי והבית ספרי.

הלמידה אינה מצריכה חלל מסוים, היא נוצרת באמצעות המפגש עם הדמות הלא קונבנציונלית של הליצן החינוכי ועם הכלים הטיפולים, הדינמיים והיצירתיים שהוא מביא עמו למפגש.

ליצן חינוכי בבית הספר- מבנה תכנית הליצן החינוכי בבית הספר כוללת:

ליצן חינוכי הפועל בכל שטחי בית הספר בימים ושעות שנקבעו יחד עם בית הספר.

עבודה ממוקדת עם תלמידות/ים ספציפיים על פי צרכי המערכת.

כניסה לשיעורים על פי צורך.

ליווי צמוד לצוות בית הספר, כדי לחדד יעדים ומטרות ולדייק את ההתאמות הדרושות.

דוח מסכם פעילות שישלח אל צוות בית הספר לאחר כל יום פעילות של הליצן החינוכי. הדו"ח יתאר את המקרים, התלמידים וסוגי האירועים שבהם טיפל הליצן החינוכי.

תכנית מדידה והערכה הבוחנת את מידת ההשפעה של הליצן החינוכי על תלמידי וצוות בית הספר ועוזרת לנו לייעל ולמקד את עבודתנו.

הליצן החינוכי עובד בשיתוף עם סגל בית הספר כ"מתווך לא קונבנציונלי" התורם לרווחתם של התלמידים ומסייע לצוות להפוך את בית הספר למקום בטוח ומוגן, הן לתלמידים והן לצוות.

דילוג לתוכן