fbpx

מעורבות חברתית

בתוכנית, התלמידים יקבלו מצוות הליצנות החינוכית הכשרה פדגוגית ומעשית בתחומים רחבים ומגוונים הקשורים לתחום, בכדי לתת להם כלים להוות גורם משפיע בטיפוח אקלים בית הספר, לפתח יכולת לשנות מצבים חברתיים ולכוון אותם ולהשפיע על היכולת לראות את האחר. התלמידים יוכלו לפעול במסגרת זו בבית ספרם, בבתי ספר אחרים באזור, בשכונת המגורים שלהם ובקהילה.

התוכנית מעורבות חברתית יוצרת פלטפורמה פורייה לחקר פנימי מעמיק של יכולות התקשורת: שפה מילולית ובלתי מילולית, שפת הרגשות, מתן וקבלת פידבק, קריאת מצבים חברתיים היוצרים ריגושים או חסמים, פיתוח אקטיביות חברתית וחוסן אישי, הקשבה עצמית ואמפתיה. אנו עושים שימוש בטכנולוגיה, במסכים ומדיות חברתיות למינוף עשייה חברתית משמעותית ורחבה המעצימה את התלמידים ומקשרת אותם לקהילה הפנים בית ספרית והעירונית שלהם.

דילוג לתוכן