fbpx

העשרת ידע ופיתוח ארגז כלים לצוותי חינוך באמצעות המרכז לליצנות חינוכית

סדנאות והשתלמויות לצוות בית הספר, בסדנאות אלה אנו מתמקדים בהעברה של כלי התקשורת של הליצנים החינוכיים ככלים חינוכיים ופדגוגיים לתקשורת מיטיבה. שימוש בהומור ככלי חינוכי המאפשר מפגש בינאישי אותנטי ועמוק, המקדם למידה. סדנאות אלה מהוות מרחב להעצמת הצוות ולהרחבת הכלים היצירתיים לשיפור התקשורת עם התלמידים.

הסדנאות וההרצאות יכולות להיערך במסגרת ימי הערכות, על חשבון שעות שהייה והשתלמויות מקצועיות, או בכל מסגרת אחרת שתימצא מתאימה.

דילוג לתוכן